Harvialan Maanrakennus Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste


Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Harvialan Maanrakennus Oy, Y-tunnus 2999635-8

Harvialan kartano 42, 13330 Harviala

Rekisterin nimi

Harvialan Maanrakennus Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 8 §:n 2 momentti: Rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään tarjouspyynnön tekemisessä rekisteröidylle, mahdollisen sopimuksen laatimisessa sekä tehdyn työn laskuttamisessa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn tai yrityksen yhteyshenkilön nimi, yritysasiakkailla y-tunnus, työmaan osoite, puhelinnumero, laskutusosoite, laskutettavat työt ja laskutettava määrä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tarjouspyynnön tai tilauksen yhteydessä.

Tietojen luovutus

Harvialan Maanrakennus Oy ei luovuta tietoja eteenpäin eikä siirrä niitä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tiedot on tallennettu palveluntarjoajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Harvialan

Maanrakennus Oy, Harvialan kartano 42, 13330 Harviala.