Kiinteistökohtaisia jätevesiratkaisuja käytetään rakennuksissa, joita ei ole liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon. Tällaisia ovat mm. haja-asutusalueella olevat pientalot sekä vapaa-ajan asunnot. Laadukas, nykyainen ja toimintavarma jätevesijärjestelmä on investointi, joka nostaa kiinteistön arvoa. Jätevesijärjestelmää valitessa kannattaa huomioida kiinteistössä syntyvän jäteveden määrä ja myös paikalliset kaava- ja ympäristömääräykset. Järjestelmän on sovelluttava juuri kyseiselle kiinteistölle ja tontille.

Jätevesiratkaisujen asiantuntijat apunasi

Pienikokoinen, matala ja kestävä panospuhdistamo soveltuu hyvinkin haastaviin ja kallioisiin rakennuspaikkoihin. Säiliön huoltokaivossa on yleensä ympäristöön mukautuva, lapsiturvallinen lukittava kansi. Panospuhdistamot sulautuvatkin hyvin pihapiiriin. Panospuhdistamon pieni sähkönkulutus, saostuskemikaalin lisäys ja pitkä tyhjennysväli tekevät siitä edullisen käytössä.  Panospuhdistamon säiliö tyhjennetään loka-autolla ylijäämälietteestä n. 1–2 kertaa vuodessa mallista riippuen.


Umpisäiliöön kerättävät jätevedet kuljetetaan puhdistettavaksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle, jolloin ravinteet eivät rasita lähivesistöjä. Yhä useammin wc-vedet määrätäänkin johdettavaksi umpisäiliöön, koska ympäristöä kuormittavista ravinteista suurin osa (70–80 %) tulee wc-vesistä. Umpisäiliö soveltuu hyvin myös pohjavesialueille ja muihin kohteisiin, joissa puhdistettujakaan jätevesiä ei saa johtaa maaperään. Umpisäiliöt on varustettu sisälle asennettavilla ja asetuksen mukaisilla täyttymistä ilmaisevilla hälyttimillä. Säiliövahdit ovat langattomia säiliön ja kodin välillä.


Valitsemanne järjestelmän asennus hoituu kauttamme ja tarvittaessa toimitamme ratkaisun 'avaimet käteen' -periaatteella.

Ota yhteyttä